Schlagerkvällen på Park i Göteborg

Schlagerkvällen Park 2015 100

Barbados
Barbados
Moderna Tider
Moderna Tider
Björn A Ling (fd Starrin) som konferencier.
Björn A Ling (fd Starrin) som konferencier.

Schlagerkvällen Park 2015 104

Schlagerkvällen Park 2015 106

Schlagerkvällen Park 2015 107

Schlagerkvällen Park 2015 109

Schlagerkvällen Park 2015 110

Schlagerkvällen Park 2015 112

Schlagerkvällen Park 2015 113

Schlagerkvällen Park 2015 114

Schlagerkvällen Park 2015 115

Schlagerkvällen Park 2015 116

Schlagerkvällen Park 2015 117

Schlagerkvällen Park 2015 118

Schlagerkvällen Park 2015 119

Schlagerkvällen Park 2015 120

Schlagerkvällen Park 2015 121

När jag började fota konserter 2011 hade jag färskt i minne hur vakterna reagerade om man smugglade in en liten pocketkamera på en konsert på 80-talet. Med våld.

Jag hade lite svårt att tro att jag nu verkligen fick lov att ta bilder. Ta bilder; det kändes faktiskt som jag stal något. Om artisten i fråga tittade på mig tog jag snabbt ner kameranoch fick en förbryllad min tillbaka.

Men även när man insett att det är ok och ofta till och med uppskattat att man fotar finns det fortfarande en social tröskel i det där. En ibland känd artist tittar rakt in i din kamera och i förlängningen in i dina ögon, utan att man fått en chans att bekanta sig.

Jag var på ett föredrag med RockfotoEmma i förrgår och efter 3000 konserter menar hon att det är mycket ovanligt att man tar dessa bilder när man får ögonkontakt. Själv anser jag dessutom att det ligger en fotograffälla i det. Eftersom det är så ovanligt är det lätt man missar att bilden egentligen är kass, att artisten ser ut som ett spån och att man aldrig skulle publicerat bilden om det inte var för den där blicken. Jag tror också att det är därför artister så sällan söker ögonkontakt med oss fotografer. De vet att det är svårt att stå emot att slänga upp den.

Med det sagt är det väl bara att konstatera att jag slog världsrekord i ögonkontakt igår på Schlagerkvällen. En låg scen och jag har stått så nära det går att få fokus i princip. Alla verkade vilja vara med på bild och det var bara att ta sig över den sociala tröskeln, som sagt.

Schlagerkvällens är ett nytt koncept som lanseras av Exclusive Magazine. Förhoppningsvis blir det turné runt om i landet i samband med deltävlingarna i Melodifestivalen till våren. Jag hade bara tänkt stanna tills Timoteij kört en eller två låtar, men det var så kul att jag blev kvar hela natten.

Redigeringen här är väldigt enkel: vitbalans, kontrast, ljus, färg och brushantering. Den enda bild jag trollat med är publikbilden. Tjejerna badar i rött ljus och det var väldigt lite svängrum att styra upp vitbalansen. Lösningen blev två bilder, en där vitbalansen är justerad och en som fick vara röd, sen slog jag ihop dom och suddade fram tjejerna. Voila!

Alla bilderna finns här.

When I started shooting concerts in 2011 my memory was still fresh on how the security personell looked upon the idea of bringing a small pocket camera to a concert. Violently. 

I found it hard to believe that it now was ok to take pictures. Take pictures; I really felt like I was stealing something. If the artist looked at me, I quickly put the camera down and got a puzzled look back.

But even when I had realized that it was ok, and sometimes even appreciated that i took photos, there was still a social barrier. A sometimes famous artist looks straight in to your camera and then into your eyes, without you having had the chance to get acquainted.

I was at lecture with Sweden’s most famous concert photographer RockfotoEmma the other day and after 3000 concerts she states that it is rare that you get eye contact in a picture. I believe that there is a trap in it as well. Since it is so rare, it’s easy to overlook that the image stinks, that the artist looks silly and that you never would have published it if it wasn’t for those eyes. I also believe that is the reason that so few artists seek eye contact with us photographers. They know we can’t resist it.

Having said that, I must have set some kind of record yesterday at Schlagerkvällen. An intimate stage and I was so close that I could have had a conversation with the guys and girls on stage. Everybody seemed to want to have their photo taken, it was just that social barrier to pass.

Schlagerkvällen is a new concept produced by Exclusive Magazine. Hopefully there will be a tour in conjunction with the Swedish Eurovision contests this spring. I was just going to stay until Timoteij had done a couple of songs, but I had so much fun I stayed all night.

The editing is pretty straightforward; white balance, contrast, light, color and noise reduction. The only one I had to use a little magic on was the audience picture. The girls are swathed in red light and it wasn’t a lot I could do to set the white balance straight. The solution was to edit it twice, on the second I kept it red, and then I put it on top and erased the girls leaving the background red. Voila!

The full set can be found here.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...

Scroll to Top