Veronica Maggio på USS

Veronica Maggio USS 2015 01

Veronica Maggio USS 2015 02

Veronica Maggio USS 2015 03

Veronica Maggio USS 2015 04

Veronica Maggio USS 2015 05

Veronica Maggio USS 2015 06

Veronica Maggio USS 2015 07

Veronica Maggio USS 2015 08

Veronica Maggio USS 2015 09

Veronica Maggio USS 2015 10

Veronica Maggio USS 2015 11

 

Andra Konserten med Veronica Maggio i år. Under fredagen hade vi ett hårt solljus på scenerna som gjorde det väldigt svårt att få bra bilder, överlag tyckte jag att jag fick bättre bilder på publiken än artisterna. Det kan vara en nog så stor utmaning att få till, det är många ansikten som ska vara i synk känslomässigt för att bilden ska funka.

Second concert with Veronica Maggio this year. The first day we had a difficult harsh sunlight on the stages that made it hard to get good pictures. All in all, I got better pictures of the audience than the artists. It can be quite a challenge to get them right, you have to get all the faces in sync emotionally for the picture to really work.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...

Scroll to Top