fireworks

Happy Diwali

By |November 16th, 2015|Categories: Event Photo|Tags: , , |0 Comments

Diwali 2015 01

Diwali 2015 02

Diwali 2015 03

Diwali 2015 04

Diwali 2015 05

Diwali 2015 06

Diwali 2015 07

Diwali 2015 08

Diwali 2015 09

Diwali 2015 10

Diwali 2015 11

Diwali 2015 12

Diwali 2015 13

Diwali 2015 14

Diwali 2015 15

Diwali 2015 16

Diwali 2015 17

Diwali 2015 18

Diwali 2015 19

Diwali 2015 30

Så här års firar man ljuset i Indien och säger Happy Diwali till varandra. Jag tror inte att vi kommer att importera den högtiden till Sverige mitt i mörka november, då tror jag Holi ligger bättre till då man kastar färg på varandra. Jag fick fota firandet även förra året och det är framförallt kul att se alla barn, som blivit ett år äldre.

Om man vill se alla bilder ligger de på Facebook här. De bilderna har jag korrigerat snabbt i Lightroom. Det tog några timmar att sortera, korrigera, färdigställa och leverera, men redan runt tolv låg 160 bilder klara så folk kunde titta medan det fortfarande fanns ett intresse. Bilderna här ovan har jag tagit ett steg längre i Photoshop. Kontrast, ljus, färg, brusreducering och skärpa. Det tar bara några minuter på varje bild, men på 160 bilder hade det blivit 8 timmar!

This time of year they celebrate the light in India and say Happy Diwali to each other. I doubt we will import this holiday to Sweden in the middle of the dark November, but we may try Holi, when you throw colored powder around you. I got to shoot the celebrations last year as well, and it’s a lot of fun to see all the kids that have grown a year older.

If you want to see all the pictures they can be found on Facebook here. Those pictures have been quickly corrected in Lightroom. It took a few hours to sort, correct, order and deliver, but around twelve 160 pictures was already up for people to view while still fresh. The pictures here I have taken a step further in Photoshop. Contrast, light, color, noise reduction and sharpness. It is just a few minutes for each picture, but for 160 images that means 8 hours!

Lisebergs Finalfyrverkeri

By |October 12th, 2015|Categories: Fire|Tags: , |0 Comments

Liseberg Fyrverkeri 2015 01

Liseberg Fyrverkeri 2015 02

Liseberg Fyrverkeri 2015 03

Liseberg Fyrverkeri 2015 04

Liseberg Fyrverkeri 2015 05

Liseberg Fyrverkeri 2015 06

Liseberg Fyrverkeri 2015 07

Så var det dags för det traditionella musikfyrverkeriet som avslutar varje säsong på Liseberg. Nu håller parken stängt i två veckor innan det är dags för Halloweenfirandet. Lite synd att de släcker ner husen runt omkring under fyrverkeriet, det blir inte lika bra bilder. Dessutom vindstilla och då väldigt rökigt, men jag klurade ut ett sätt att redigera bort röken. Det gamla mörkrumsverktyget Dodge and burn, som fått nytt liv i Photoshop. Precis som på mörkrumstiden innebär det att man släpper på mer eller mindre ljus på valda delar av bilden och man kan dessutom välja shadows, midtones eller highlights. Jag valde midtones och jobbade försiktigt bort röken. Man kan ta bort allt, men det ser väldigt konstigt ut, så som vanligt gäller det att veta när man ska sluta.

So it was time for the annual musical fireworks that marks the end of yet another season at Liseberg. Now the park is closed for two weeks before it’s time to celebrate Halloween. It’s a shame that the they turn of the lights on the houses during the fireworks, the pictures turn out a little flat. No wind on top of that and the smoke hangs heavy, but I figured out a way to edit that. The old dark room tool Dodge and burn, that has evolved in Photoshop. Just like in the dark room days it means adding or subtracting light to parts of the picture and you can choose shadows, midtowns or highlights. I chose midtones and carefully removed the smoke. You can remove it all, but that quickly looks weird, as usual you need to know when to stop.

Final i Flunsan

Swicky Krantz och Jan Wolfhagen

Swicky Krantz och Jan Wolfhagen

Bosse Carlson

Bosse Carlson

Final i Flunsan 2015 03

Staffan Bosson Olsson

Staffan Bosson Olsson

Final i Flunsan 2015 05

Final i Flunsan 2015 06

Final i Flunsan 2015 07

Flunsanbaletten

Flunsanbaletten

Gunnar janupe och Partypatrullen

Gunnar janupe och Partypatrullen

Final i Flunsan 2015 10

Final i Flunsan 2015 11

Staffan Bosson Olsson

Lasse Kronér

Final i Flunsan 2015 13

Final i Flunsan 2015 14

Final i Flunsan 2015 15

Final i Flunsan 2015 16

Final i Flunsan 2015 17

Final i Flunsan 2015 18

Final i Flunsan 2015 19

 

Vi lever i en tid där alla snackar, men ingen får något gjort. Alla pratar om problemen, ingen om lösningarna. Men det finns undantag. Som Swicky Krantz som som sett till att fylla programbladet för Flunsåsparken ute på Hisingen vid Wieselgrensplatsen i 30 år. Sveriges enda folkpark med fri entré och då förstår alla att budgeten är något snäv. Ändå är varje kväll alltid proppfull med artister och talanger, det känns alltid som man fått lite mer än man väntade sig efter ett besök.

Igår var det dags för Swicky att gå i pension och lämna över stafettpinnen. Naturligtvis kom kvällen att handla om honom och vad han betytt för parken och de artister han hjälpt under åren. Som grädde på moset överraskade kommunen med att instifta ett stipendie i hans namn som ska delas ut varje år. Det var en märkbart rörd Swicky som tog emot den nyheten, väldigt fint gjort.

Det regnade mest hela tiden, men det bryr man sig inte om när stämningen är så hög. Jag undrar bara vad det är som får Lasse Kronér att vilja lätta på kläderna när han ser mig, det här var andra gången. Och ett tips om du ska fota fyrverkerier; fråga alltid var de ska skjutas upp. I år hade man valt att skjuta upp dom bakom oss istället för vid scenen, det blev till att improvisera.

We are living in a time when everybody talks and nothing gets done. Everyone speaks about the problems, no one about the solutions. But there are exceptions. Like Swicky Krantz who has made sure to fill the schedule for Flunsåsparken for 30 years. Swedens only Folkpark with free entrance. Anyone can understand he did that on a shoestring budget. Still every night is filled with artists and talented people, you always feel like you got more than you expected.

Yesterday it was time for Swicky to retire and hand over the baton. Naturally the night was about him and what he has meant to the park and the artists he has helped. And to top it all the city installed a scholarship in his name to be awarded yearly. Swicky was unmistakably touched to receive the news, very nicely done.

It rained most of the time, but that doesn’t matter when spirits are so high. I just wonder what it is that makes Lasse Kronér feeling the urge to undress when he sees me, this was the second time. And a tip if you are about to shoot fireworks; ask where they are going launch them. This year it was behind us and I had to quickly regroup in the rain.