Pablo Matisse med medlemmar från The Soundtrack of Our Lives, Division of Laura Lee och Affordable Hybrid släppte loss 100kW på Taubescenen i ren, miljövänlig energi.