Monthly Archives: October 2015

Halloween på Liseberg

By |October 31st, 2015|Categories: Event Photo|Tags: , |0 Comments

Halloween 2015 01

Halloween 2015 02

Halloween 2015 03

Halloween 2015 04

Halloween 2015 05

Halloween 2015 06

Halloween 2015 07

Halloween 2015 08

Halloween 2015 09

Halloween 2015 10

Halloween 2015 11

Halloween 2015 12

Att fira Halloween på Liseberg blev en succé. Lika trångt som när det är julmarknad. Det här är nog ett stort steg för att etablera Halloweenfirandet åtminstone bland barn och ungdomar i Sverige. Många av besökarna var också utklädda, en del lika bra som de som jobbade för Liseberg. Bilderna här är tänkta att vara så allmänna att de kan användas i vilket Halloween-sammanhang som helst, kontakta mig på info@fotoscenen.se om du behöver köpa en bild till en artikel du håller på med eller liknande.

To celebrate Halloween at Liseberg turned out to be a success. Just as crowded as the christmas fair. This is most likely a big step to establish the Halloween celebrations among teens and kids here in Sweden. Lots of visitors were dressed up, some as good as the guys working for Liseberg. These images are meant to be like stock photos, easy to use if you are working on something Halloween related. Contact me at info@fotoscenen.se if you want to purchase a picture.

Bildarkivet – Sister Sin

By |October 23rd, 2015|Categories: Concert|Tags: , , |0 Comments

Sister Sin 2015 01

Sister Sin 2015 02

Sister Sin 2015 03

Sister Sin 2015 04

Sister Sin 2015 05

Sister Sin 2015 06

Sister Sin 2015 07

Sister Sin 2015 08

Sister Sin 2015 09

Sister Sin 2015 10

Sister Sin 2015 11

Sister Sin 2015 12

Sister Sin 2015 13

Sister Sin 2015 14

Sister Sin 2015 15

Sister Sin 2015 16

Sister Sin 2015 17

Sister Sin 2015 18

Sister Sin 2015 19

Sister Sin 2015 20

Sister Sin 2015 21

Sister Sin 2015 22

Min gamla blogg för en tynande tillvaro, med bara en handfull besökare per dag, så min tanke är att ta mig an artister jag fotat och redigera mina favoritbilder på nytt och sammanställa dessa i ett bildarkiv, så folk som är intresserade av att köpa bilder av mig lättare kan hitta dom.

Ikväll ska jag iväg och fota hårdrock och då framförallt Sister Sin igen; jag har fotat det här Göteborgsbandet tre gånger tidigare på Sticky Fingers, första två gångerna på lilla scenen och sista gången på andra våningen i lite bättre ljus. Det var en av de första gångerna jag fotade ett hårdrocksband och det var vansinnigt roligt att försöka fånga all den energin som exploderade på scenen, och det var första gången som jag var så nära att det ofta var för kort avstånd för att ens kunna få fokus! Det blir lite speciella bilder av det. För att få actionbilder i det här svaga ljuset, måste man pressa ISO så högt det går. Jag vill helst inte gå under 1/320 sek, och då blir det verkligen en utmaning. Sen det begav sig har jag också lärt mig att trycka ut något mer naturliga färger ur de närmast monokroma RAW-filer jag börjat med.

My old blog is slowly dying in it’s little corner of the internet, so I’m planning to migrate the best pictures and re-edit them to create an Image archive, so people who might be interested in purchasing pictures can find them easier.

Tonight I’m off to shot metal and especially local Gothenburg band Sister Sin. I’ve shot them three times before. All of them at Sticky Fingers, the first two times on the small stage and last time on the second floor in slightly better light. It was one of the first times I shot a metal band and got to capture all that energy exploding on the stage, and it was also the first time I got so close to a band that the camera couldn’t even focus sometimes! It gives the images a certain edge. To get action pictures in that low light you need to press your ISO as high as you can accept. I never want to go below 1/320 sec, so it is quite a challenge. Since I edited them last I’ve also learned to squeeze out somewhat more natural colors out of the almost monochrome RAW-files I’ve started out with.

Maria Taipaleenmäki, Miss Earth Sweden

By |October 21st, 2015|Categories: Portrait|Tags: , , |4 Comments

Maria Taipaleenmäki 2015 01

Maria Taipaleenmäki 2015 02

Maria Taipaleenmäki 2015 03

Maria Taipaleenmäki 2015 04

Maria Taipaleenmäki 2015 05

Maria Taipaleenmäki 2015 06

Maria Taipaleenmäki 2015 07

Maria Taipaleenmäki 2015 08

Maria Taipaleenmäki 2015 09

Maria Taipaleenmäki 2015 10

Maria Taipaleenmäki 2015 11

Maria Taipaleenmäki 2015 12

Maria Taipaleenmäki 2015 13

Maria Taipaleenmäki 2015 14

Maria Taipaleenmäki 2015 15

Maria Taipaleenmäki 2015 16

Maria Taipaleenmäki 2015 17

Maria Taipaleenmäki 2015 18

Maria Taipaleenmäki 2015 19

Maria Taipaleenmäki 2015 20

Ni som följer mig vet att jag inte fotat så värst länge, sen 2011 bara, men jag har fått ta en del porträtt, speciellt de sista två åren. En sak har jag upptäckt, de flesta kändisar har ett fotofejs, en min, ett leende (eller en surmulen uppsyn), och när man ber om att få ta en bild är det den minen man får. Många gånger har jag blivit grymt imponerad av min egen skicklighet, hur jag på bara några sekunder lyckas fånga en artists innersta. Något halvår senare har jag fått chansen igen att ta en bild, och den ser exakt likadan ut! Det är ytterst få som har poserat på riktigt, alltså givit mig valmöjligheter. Ola Salo är den enda jag kommer på nu, och Lasse Åberg, som visade de två miner fotografer brukade vilja ha. Sen ska jag väl säga det; att bara det att kunna sätta på en fotomin är inte illa det, även om man bara har en. Själv har jag ingen.

Men Maria hon har det! Jag har aldrig varit med om något liknande. Mitt uppdrag här var att filma en video som ska läggas upp på Miss Earth’s youtubekanal. Miss Earth är en skönhetstävling med fokus på miljö och klimatfrågor, som Maria alltså vunnit. Jag gjorde en åt Frida Fornander som vann förra året, och hon rekommenderade mig.

Först träffades vi i Botaniska och hade tur med vädret, lite tidspressade, men jag tog några bilder mellan tagningarna. Sen behövde vi komplettera lite och hon kom hem till mig och vi tog bilderna med svart bakgrund i mitt vardagsrum. Här experimenterade vi med min lövblås. Det hade nog varit bättre med en fläkt eller en hårfön om jag haft någon, för det blev storm inomhus. Vaser välte och vatten rann ner i en väska, men Maria var mycket tålmodig och det blev några coola bilder och filmsnuttar.

Även i redigeringen märker man skillnad, det behövs så lite och det går så snabbt att jag sen fortsatt och försökt få bilderna att bli så olika varandra som möjligt genom olika experiment med toning och bakgrunder.

If you have been following my work, you’ll know that I’ve only been interested in photography for a couple of years. But I’ve had the opportunity to take quite a few portraits, especially the last two years. One thing I’ve discovered is that most celebrities have a photo face, a look, a smile (or a frown), and when you ask for a picture that’s what you get. Many times I’ve been impressed by my own skill at capturing the essence of an artist in just a few seconds. Half a year later I’ve had the chance to take another quick portrait, and get one that looks exactly the same! Very few have actually posed for me and given me options, I can only think of Ola Salo right now, and Lasse Åberg, who showed me the two faces photographers usually liked. Having said that, it’s not that bad to have a photo face that you can turn, even if it’s just the one. I have none.

But Maria does! I’ve never seen nothing like this. My mission was to shoot a video that will be added to Miss Earth’s youtube channel. Miss Earth is a beauty pageant with a focus on the environment and the climate, that Maria won here in Sweden. I did one for last year’s winner, Frida Fornander, and she recommended me. 

We first met up in the Botanical Gardens and got lucky with the weather, although under some time pressure I managed to take a couple of pictures between takes. Then we needed to take some additional shots and we met up at my house and took the photos with the black background in my living room. Here we experimented with a leaf blower. It would have been better with a fan or a hair dryer if I had had one, because we created quite a storm indoors. Vases fell over and water was everywhere, but Maria was very patient and we got some nice pictures and shots for the video.

When editing the pictures there is also a big difference. It’s really quick, so little needs to be done, so I’ve tried to take the pictures even further to illustrate how versatile she is by experimenting with toning and backgrounds.

En bild av hösten

By |October 19th, 2015|Categories: Nature|Tags: |1 Comment

Hösten 2015 01

Hösten 2015 02

Hösten 2015 03

Hösten 2015 04

Hösten 2015 05

Hösten 2015 06

Hösten 2015 07

Strålande sol och höstfärger, då är det så klart läge att ge sig ut med kameran, men optimalt är det inte. Lite disigt och dimma som det var på morgonen är bättre egentligen. Det blev lite höstträd, vatten och utsikten från Utbybergen. Och höstlöv. Mot solen, med solen och med andra löv i bakgrunden… När jag var på väg hem hittade jag de här röda lövparet som jag kunde fota med motsvarande 600mm tele från två meters håll och få en gul bakgrundsoskärpa från ett träd på andra sidan vägen som fond. Snyggt tänkte jag och började plåta när vinden lyfte löven och jag hade två röda hjärtan på skärmen.

Där blev jag stående i 30 minuter och tog ett par hundra bilder, men jag blev inte nöjd. För hårt ljus och skarpa skuggor. Bild fem är den bästa därifrån. Jag gick tillbaka på kvällen och hoppades på ett mjukare ljus, men då var löven i skugga. I morse låg dimman tät och det var för mörkt, någon timme senare var solen uppe och det var fortfarande dimmigt, men det började släppa. Bild två är med trädet med de gula löven i bakgrunden, ca femtio meter bort. Vid det här laget hade jag vridit och försökt forma grenen så mycket att den gått av och jag fick staga upp den med ståltråd.

Men nu undrar ni säkert vad som är i bakgrunden på de andra bilderna. På den första är det en liten grävmaskin som åker förbi. Den gula pricken tror jag är lampan på taket, det gråa är fönsterrutan. Den är inte perfekt, hjärtformen kunde varit tydligare på löv nr två, men tajmingen måste väl ändå vara oslagbar? Den röda är en lastbil och den gröna är en sopbil.

Fyra promenader, en halv arbetsdag totalt och fem- sexhundra bilder. Lite knäpp är man nog.

Bright sun and the colors of autumn, it’s a good time for a long walk with the camera bag, but it’s not perfect. A slight fog and thin clouds like in the morning would be better really. I took pictures of the trees, the sea and the view from the mountain I climbed. And the autumn leafs. Against the sun, with the sun and with other leafs in the background… When I was on my way home I found two red leafs that I could shot with the long tele at 600mm and get a nice background blur of a yellow tree across them road. When I was firing away the wind lifted the leafs and I had two red hearts on my screen.

I was standing there for half an hour, but I wasn’t pleased. The light was too harsh and the shadows too dark. The fifth picture was as good as I could get it. I went back in the evening, hoping for a softer light, but it was already in the shade. This morning it was even foggier and too dark. A couple of hours later it was still foggy but starting to ease up. The second picture is with the yellow tree in the background, some fifty meters away. By this time I had turned and twisted the fig so much that it was broken and I had too support it with a wire.

Now you’re probably wondering what’s in the background on the other pictures. The first is a small caterpillar passing by. I believe the yellow circle is the light on top of the roof. The grey area is the window. It’s not perfect, the heart shape of the second leaf could be clearer, but surely the timing must be unbeatable? The red is a lorry and the green is a garbage van.

Four walks to shoot a couple of leafs, in total half a working day and five- six hundred photos, yeah, I’m a little nuts.