Monthly Archives: October 2015

På Spåret

På Spåret 2015 01

På Spåret 2015 02

På Spåret 2015 03

På Spåret 2015 04

På Spåret 2015 05

På Spåret 2015 06

På Spåret 2015 07

På Spåret 2015 08

Augustifamiljen hade en tävling på sin Facebooksida, jag vann två biljetter till inspelningen av På spåret och igår var det dags. Jag var alltså inte där för att fota, men jag tog med den lilla, lilla fotoväskan med GM1:an och tre små ljusstarka objektiv. Det är lätt att tro att det finns gott om ljus i en tv-studio, men så är det alltså inte. Det finns mycket ljus där de filmar för den kamera som filmar just då, i övrigt är det ganska mörkt. Och när de filmar får man så klart inte fota, utan bilderna har jag tagit i pauser och innan det började.

De tävlande var radioprogramledarna Louise Epstein och Thomas Nordegren som också tävlade förra året och författaren och dramatikern Aino Trosell och radioprogramledaren Tina Mehrafzoon. Uppträdde gjorde Maja Francis.

På spåret är ett av få program som jag kan tänka mig att kolla på medan det sänds och som jag aldrig missar, så det var väldigt kul. Första resan klurade jag ut innan de tävlande och även Vem där?, andra resan kunde jag mer hålla med om att de tävlande var på rätt spår, medan sista resan blev total urspårning från mitt håll, men jag hade ju heller inte pluggat på.

Första bilden på högkant är ett montage av två bilder.

Augustifamiljen had a Facebook competition, and I won two tickets for the recording of the show På spåret. So I wasn’t there to take pictures but I rarely leave the house without a camera, so I brought my tiny, tiny photo bag with the small GM1 and three good lenses. You might think that there is adequate lightning in a tv studio, but that is not the case. There is enough light where and when they start recording, but obviously you may not take photos then. These pictures were taken before it started and in intermissions.

The teams were radio hosts Louise Epstein and Thomas Nordegren from last year and author Aino Trosell and another radio personality Tina Mehrafzoon. The singer is Maja Francis.

På spåret is now in it’s 28th season and it is one of the few shows I may see when it’s aired and I never miss an episode, so it was a lot of fun. The first journey I figured out before the contestants and also Who’s there?, the second journey I could easily agree that they were right, but the last one I didn’t get at all, but hen again I hadn’t really prepared, had I?

The first image in portrait mode is a montage of two pictures.

Lisebergs Finalfyrverkeri

By |October 12th, 2015|Categories: Fire|Tags: , |0 Comments

Liseberg Fyrverkeri 2015 01

Liseberg Fyrverkeri 2015 02

Liseberg Fyrverkeri 2015 03

Liseberg Fyrverkeri 2015 04

Liseberg Fyrverkeri 2015 05

Liseberg Fyrverkeri 2015 06

Liseberg Fyrverkeri 2015 07

Så var det dags för det traditionella musikfyrverkeriet som avslutar varje säsong på Liseberg. Nu håller parken stängt i två veckor innan det är dags för Halloweenfirandet. Lite synd att de släcker ner husen runt omkring under fyrverkeriet, det blir inte lika bra bilder. Dessutom vindstilla och då väldigt rökigt, men jag klurade ut ett sätt att redigera bort röken. Det gamla mörkrumsverktyget Dodge and burn, som fått nytt liv i Photoshop. Precis som på mörkrumstiden innebär det att man släpper på mer eller mindre ljus på valda delar av bilden och man kan dessutom välja shadows, midtones eller highlights. Jag valde midtones och jobbade försiktigt bort röken. Man kan ta bort allt, men det ser väldigt konstigt ut, så som vanligt gäller det att veta när man ska sluta.

So it was time for the annual musical fireworks that marks the end of yet another season at Liseberg. Now the park is closed for two weeks before it’s time to celebrate Halloween. It’s a shame that the they turn of the lights on the houses during the fireworks, the pictures turn out a little flat. No wind on top of that and the smoke hangs heavy, but I figured out a way to edit that. The old dark room tool Dodge and burn, that has evolved in Photoshop. Just like in the dark room days it means adding or subtracting light to parts of the picture and you can choose shadows, midtowns or highlights. I chose midtones and carefully removed the smoke. You can remove it all, but that quickly looks weird, as usual you need to know when to stop.

Street Fashion Video

By |October 8th, 2015|Categories: Portrait, Video|Tags: , , |0 Comments

Isabella 2015 01

Isabella 2015 02

Isabella 2015 03

Isabella 2015 04

Isabella 2015 05

Isabella 2015 06

På sistone har jag börjat jobba lite med video igen och det är kul. Sist jag höll på med det var när jag migrerade från PC till Mac och jag testade tre nya program. Det blev väldigt rörigt i skallen, men nu när jag började igen hade jag glömt allt och kunde lära om utan att bli förvirrad av gränssnittet. Den här modevideon filmade jag i måndags.

Lately I’ve been doing some video again and that’s a lot of fun. Last time was when I migrated from PC to Mac and I was juggling three different programmes at once. Rather confusing, but now I when I picked it up I had conveniently forgotten everything and could learn it all over again without the distractions of the other apps. This fashion video was shot this Monday.

Schlagerkvällen på Park i Göteborg

Schlagerkvällen Park 2015 100

Barbados

Barbados

Moderna Tider

Moderna Tider

Björn A Ling (fd Starrin) som konferencier.

Björn A Ling (fd Starrin) som konferencier.

Schlagerkvällen Park 2015 104

Schlagerkvällen Park 2015 106

Schlagerkvällen Park 2015 107

Schlagerkvällen Park 2015 109

Schlagerkvällen Park 2015 110

Schlagerkvällen Park 2015 112

Schlagerkvällen Park 2015 113

Schlagerkvällen Park 2015 114

Schlagerkvällen Park 2015 115

Schlagerkvällen Park 2015 116

Schlagerkvällen Park 2015 117

Schlagerkvällen Park 2015 118

Schlagerkvällen Park 2015 119

Schlagerkvällen Park 2015 120

Schlagerkvällen Park 2015 121

När jag började fota konserter 2011 hade jag färskt i minne hur vakterna reagerade om man smugglade in en liten pocketkamera på en konsert på 80-talet. Med våld.

Jag hade lite svårt att tro att jag nu verkligen fick lov att ta bilder. Ta bilder; det kändes faktiskt som jag stal något. Om artisten i fråga tittade på mig tog jag snabbt ner kameranoch fick en förbryllad min tillbaka.

Men även när man insett att det är ok och ofta till och med uppskattat att man fotar finns det fortfarande en social tröskel i det där. En ibland känd artist tittar rakt in i din kamera och i förlängningen in i dina ögon, utan att man fått en chans att bekanta sig.

Jag var på ett föredrag med RockfotoEmma i förrgår och efter 3000 konserter menar hon att det är mycket ovanligt att man tar dessa bilder när man får ögonkontakt. Själv anser jag dessutom att det ligger en fotograffälla i det. Eftersom det är så ovanligt är det lätt man missar att bilden egentligen är kass, att artisten ser ut som ett spån och att man aldrig skulle publicerat bilden om det inte var för den där blicken. Jag tror också att det är därför artister så sällan söker ögonkontakt med oss fotografer. De vet att det är svårt att stå emot att slänga upp den.

Med det sagt är det väl bara att konstatera att jag slog världsrekord i ögonkontakt igår på Schlagerkvällen. En låg scen och jag har stått så nära det går att få fokus i princip. Alla verkade vilja vara med på bild och det var bara att ta sig över den sociala tröskeln, som sagt.

Schlagerkvällens är ett nytt koncept som lanseras av Exclusive Magazine. Förhoppningsvis blir det turné runt om i landet i samband med deltävlingarna i Melodifestivalen till våren. Jag hade bara tänkt stanna tills Timoteij kört en eller två låtar, men det var så kul att jag blev kvar hela natten.

Redigeringen här är väldigt enkel: vitbalans, kontrast, ljus, färg och brushantering. Den enda bild jag trollat med är publikbilden. Tjejerna badar i rött ljus och det var väldigt lite svängrum att styra upp vitbalansen. Lösningen blev två bilder, en där vitbalansen är justerad och en som fick vara röd, sen slog jag ihop dom och suddade fram tjejerna. Voila!

Alla bilderna finns här.

When I started shooting concerts in 2011 my memory was still fresh on how the security personell looked upon the idea of bringing a small pocket camera to a concert. Violently. 

I found it hard to believe that it now was ok to take pictures. Take pictures; I really felt like I was stealing something. If the artist looked at me, I quickly put the camera down and got a puzzled look back.

But even when I had realized that it was ok, and sometimes even appreciated that i took photos, there was still a social barrier. A sometimes famous artist looks straight in to your camera and then into your eyes, without you having had the chance to get acquainted.

I was at lecture with Sweden’s most famous concert photographer RockfotoEmma the other day and after 3000 concerts she states that it is rare that you get eye contact in a picture. I believe that there is a trap in it as well. Since it is so rare, it’s easy to overlook that the image stinks, that the artist looks silly and that you never would have published it if it wasn’t for those eyes. I also believe that is the reason that so few artists seek eye contact with us photographers. They know we can’t resist it.

Having said that, I must have set some kind of record yesterday at Schlagerkvällen. An intimate stage and I was so close that I could have had a conversation with the guys and girls on stage. Everybody seemed to want to have their photo taken, it was just that social barrier to pass.

Schlagerkvällen is a new concept produced by Exclusive Magazine. Hopefully there will be a tour in conjunction with the Swedish Eurovision contests this spring. I was just going to stay until Timoteij had done a couple of songs, but I had so much fun I stayed all night.

The editing is pretty straightforward; white balance, contrast, light, color and noise reduction. The only one I had to use a little magic on was the audience picture. The girls are swathed in red light and it wasn’t a lot I could do to set the white balance straight. The solution was to edit it twice, on the second I kept it red, and then I put it on top and erased the girls leaving the background red. Voila!

The full set can be found here.