kristin amparo

Kändisporträtt

Charlotte Perrelli

Charlotte Perrelli

Per Andersson

Per Andersson

Madcon

Madcon

Kristin Amparo

Kristin Amparo

Porträtt 2015 05 Anders Jensen Charlotte Perrelli

Den är rätt töntig, den här titeln “kändisporträtt”, men för en gångs skull varv den ändå rätt passande. Vem är han killen med Hollywoodsmajlet, tänkte jag, innan jag kom på att det är ju Charlotte Perrellis man som jag sett i skvallertidningarna på toa.

It’s rather dorky, the title to these posts “celebrity portraits”, but for once it was fitting. Who is that guy with the Hollywood smile, I thought before realizing that it’s Charlotte Perrellis husband that I’ve seen in the tabloids at the loo.

Lotta på Liseberg

Kristin Amparo

Kristin Amparo

Lotta Engberg

Lotta Engberg

JTR

JTR

Per Andersson

Per Andersson

Lotta på Liseberg 2015 06 Kristin Amparo

Charlotte Perrelli

Charlotte Perrelli

Madcon

Madcon

Lotta på Liseberg 2015 08

Lotta på Liseberg 2015 09

Lotta på Liseberg 2015 10 Charlotte Perrelli

Lotta på Liseberg 2015 11 Per Andersson

Lotta på Liseberg 2015 12 Charlotte Perrelli

Lotta på Liseberg 2015 13 Charlotte Perrelli

Lotta på Liseberg 2015 14 Charlotte Perrelli

 

Av kvällens artister är det bara norska Madcon jag inte fotat tidigare, men Charlotte Perrelli var länge sen, så det var kul. På gamla bloggen hittar du bilder på Per Andersson, JTR och Kristin Amparo.

Of the evenings artists it’s just the Norwegian band Madcon I haven’t shot before, but with Charlotte Perrelli it was a long time ago, so that was fun. On the old blog you’ll find pictures of Per Andersson, JTR and Kristin Amparo.