Happy Diwali

Diwali 2015 01

Diwali 2015 02

Diwali 2015 03

Diwali 2015 04

Diwali 2015 05

Diwali 2015 06

Diwali 2015 07

Diwali 2015 08

Diwali 2015 09

Diwali 2015 10

Diwali 2015 11

Diwali 2015 12

Diwali 2015 13

Diwali 2015 14

Diwali 2015 15

Diwali 2015 16

Diwali 2015 17

Diwali 2015 18

Diwali 2015 19

Diwali 2015 30

Så här års firar man ljuset i Indien och säger Happy Diwali till varandra. Jag tror inte att vi kommer att importera den högtiden till Sverige mitt i mörka november, då tror jag Holi ligger bättre till då man kastar färg på varandra. Jag fick fota firandet även förra året och det är framförallt kul att se alla barn, som blivit ett år äldre.

Om man vill se alla bilder ligger de på Facebook här. De bilderna har jag korrigerat snabbt i Lightroom. Det tog några timmar att sortera, korrigera, färdigställa och leverera, men redan runt tolv låg 160 bilder klara så folk kunde titta medan det fortfarande fanns ett intresse. Bilderna här ovan har jag tagit ett steg längre i Photoshop. Kontrast, ljus, färg, brusreducering och skärpa. Det tar bara några minuter på varje bild, men på 160 bilder hade det blivit 8 timmar!

This time of year they celebrate the light in India and say Happy Diwali to each other. I doubt we will import this holiday to Sweden in the middle of the dark November, but we may try Holi, when you throw colored powder around you. I got to shoot the celebrations last year as well, and it’s a lot of fun to see all the kids that have grown a year older.

If you want to see all the pictures they can be found on Facebook here. Those pictures have been quickly corrected in Lightroom. It took a few hours to sort, correct, order and deliver, but around twelve 160 pictures was already up for people to view while still fresh. The pictures here I have taken a step further in Photoshop. Contrast, light, color, noise reduction and sharpness. It is just a few minutes for each picture, but for 160 images that means 8 hours!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...

Scroll to Top