Några bilder från tidiga morgnar här i Utby.

 

Some pictures from early mornings here in Utby.

 

varen-goteborg-2016-01 varen-goteborg-2016-02 varen-goteborg-2016-03 varen-goteborg-2016-04 varen-goteborg-2016-05 varen-goteborg-2016-06 varen-goteborg-2016-07 varen-goteborg-2016-08