Black Lives Matter Göteborg 2020

Alla stöttade BLM i juni 2020, vilken chans att göra skillnad. Jag fotade demonstrationen på Heden och bilderna hamnade i tidningen. Efter jag lämnat urartade det och jag kan tänka mig att stödet för BLM försvagades redan där. Nu är det bara kommunister och aningslösa som stöttar dom. Och tillhör du den senare kategorin och undrar vad du missat; fundera då på vad BLM åstadkom. De samlade in hundratals miljoner dollar från hela världen, vad gick pengarna till? Var det några svarta som fick det bättre tack vare BLM, ja förutom ledarna i organisationen då som kunde investera i privata fastigheter. Tittar man på vad resultatet blev av massförstörelsen i samband med demonstrationerna i USA, så drabbades svarta hårdare än andra, då de ofta saknade heltäckande försäkringar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...

Scroll to Top